فریلنسرها

چگونه کار می کند

پروژه خود را تعریف کنید

چه کاری میخواهید برای شما انجام شود
ما کمک میکنیم به راحتی برای پروژه‌های خود نیروی مناسب استخدام کنید
 • تعریف پروژه

  پروژه جذاب

  یک پروژه جذاب برای اعضا و متخصصین سایت تعریف کنید....

 • هزینه ارائه این خدمات چقدر است؟

  هزینه ها

  تا کاری صورت نپذیرفته هزینه ای دریافت نمیشود..... بعد از ثبت پروژه پیشنهادهای خوبی دریافت میکنید...

 • ارسال پیشنهاد و دریافت پیشنهاد

  پیشنهادهای سایت

  شما بعد از تعریف پروژه بهترین پیشنهادها را از اعضا دریافت خواهید کرد و بعد از صحبت در مورد هزینه و اجرا منصافانه ترین قیمت را انتخاب میکنید. اعضا نیز برای دریافت و پذیرفته شدن این پروژه پیشنهادهای منصفانه ای میدهند.

در حال کار

درآمد شما از سایت

بررسی درآمد های قابل کسب کارفرما و فریلنسر

سولات شما در زمینه درآمد شما زا سایت

 • درآمد از دریافت پروژه

  مارکت سایت

  پس از پذیرش و مشخص شدن هزینه پروژه هزینه آن توسط کارفرما واریز میگردد و نزد سایت باقی میماند پس از اجرا پروژه و تحویل آن به کارفرما، با رضایت کارفرما مبلغ پرداختی با کسر هزینه کمیسیون به حساب فریلنسر واریز میگردد.

 • هزینه ارائه این خدمات چقدر است؟

  درآمد شما

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • کمیسیون

  کارمزد سایت

  کمیسون سایت مبلغی هست که پس از اتمام پروژه از روی مبلغ توافق شده بین فریلنسر و کارفرما برداشت خواهد شد.

  این مبلغ 10 درصد از کل میلغ پروژه خواد بود.

در حال کار

شروع کسب و کار

با قدرت شروع کنید و پروژه بگیرید

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.

 • پیشنهاد بفرستید

  ثبت پیشنهاد

  سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

 • پروژه بفرستید

  کسب و کار

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • استخدام کنید

  استخدام فریلنسر

  زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

در حال کار