فریلنسرها

مارکتینگ

دورکاری یکی از شغل های پردرامد

خیلی از دوستان در مورد کسب درآمد PLC و پیدا کردن شغل در زمینه PLC از اینجانب سوال میپرسند. البته بنده نیز خودم را یک باتجربه نمی دانم. ولی به عنوان کسی که ۵ سال در این زمینه کار می کنم قصد داشتم به ی...